sâmbătă, 5 martie 2016

Aratarea ostilor ceresti in vazduh peste Ierusalim timp de 40 de zile…
 


Capitolul 5 Biblia Ortodoxă Cartea a doua a Macabeilor
1.Iar în vremea aceasta, Antioh a călătorit a doua oară în Egipt.
2.Şi s-a întâmplat că în timp de patruzeci de zile s-a văzut peste toată
cetatea prin văzduh, alergând, călăreţi cu haine aurite îmbrăcaţi şi cu suliţe ca şi ostaşii cei înarmaţi,
3.Şi cetele de călăreţi rânduite şi bătându-se unii cu alţii, şi năvăliri de amândouă părţile şi vălmăşag de paveze şi mulţime de suliţi şi săbii scoase şi aruncări de săgeţi şi străluciri de podoabă de aur şi de tot felul de platoşe.
4.Pentru aceea, toţi se rugau ca să fie spre bine arătarea aceasta.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu